Overpeinzing
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Eenzaam

'Het went nooit' Deze uitspraak van mijn schoonmoeder van 94 jaar, en inmiddels weduwe vanaf 2003, is voor oudere alleenstaanden heel herkenbaar. 'Klopt', zegt haar broer die kortgeleden zijn vrouw heeft verloren.

'Chronische eenzaamheid is net zo slecht voor je gezondheid als het roken van vijftien sigaretten per dag. Eenzaamheid kan leiden tot een vroegtijdige dood.' Het is 'twee keer zo slecht als obesitas', concluderen onderzoekers. Eenzaamheid maakt je kwetsbaar.

Als eenzaamheid vooral het gevolg is van het verlies van een dierbare, dan is dat heel heftig. Het verlies van een geliefde partner wordt wel vergeleken met een amputatie - een operatie met blijvende gevolgen.

Gelukkig bezoeken geloofsgenoten mijn schoonmoeder heel vaak, is het personeel in het verzorgingstehuis vriendelijk en heeft ze een oude vriendin een verdieping hoger.

Jong of oud, bijna iedereen voelt zich weleens eenzaam. Is er iets aan te doen? 'Voor de ellendige zijn alle dagen slecht, maar voor iemand met een vrolijk hart is het altijd feest.' (Spreuken 15:15). Vaak worden gevoelens van eenzaamheid niet veroorzaakt door de situatie maar door je kijk erop.

Vriendschap met ouderen maakt het leven rijker. Aan de ene kant verlicht het de eenzaamheid die soms wordt gevoeld en aan de andere kant is het zo leerzaam en aanmoedigend. 'Ik heb ontdekt hoe leuk het is om vrienden te hebben die ouder zijn dan ik', zegt Kiara (21). 'Ik heb hele goede vrienden die tientallen jaren ouder zijn, en ik ben blij met hun evenwichtige kijk en stabiliteit.'

Er is zo veel ervaring bij onze ouderen waar we nu nog van kunnen genieten als we ze bezoeken. 'Is er geen wijsheid bij de ouderen en komt verstand niet met de jaren?' (Job 12:12).

Oog hebben voor eenzaamheid bij jong en oud in onze omgeving doet heel veel goed. Het is een blijk van echte liefde voor de naaste. Trouwens, mijn schoonmoeder heeft altijd de koffie klaar staan en je bent ook van harte welkom bij ome Joop (95). Zij zijn dankbaar voor ieder blijk van belangstelling.

'Eet smakelijk straks, Mem en tot snel!' Langzaam schuiven de liftdeuren dicht. Het went nooit!

Hans Helman, Jehova’s getuigen