Sluiting 'slangenweg' door Fochteloërveen geen optie voor raad Ooststellingwerf

Fochteloo - Het afsluiten van de weg door het Fochtelooerveen gaat een meerderheid van de gemeenteraad van Ooststellingwerf veel te ver. Een motie van CDA en GroenLinks om direct actie te ondernemen na de melding over vele doodgereden dieren werd verworpen.

Daarin stond dus niet expliciet dat de weg moet worden afgesloten. Maar de aangekondigde motie veroorzaakte wel onrust in de omgeving van die weg.

GroenLinks wilde een oplossing voor de schade die de natuur daar wordt toegebracht, ‘bijvoorbeeld door doorgaand gemotoriseerd (snel)verkeer en sluipverkeer tegen te gaan’. Plaatselijk Belang Ravenswoud heeft nog geen standpunt bepaald.

Eind september werden volgens Natuurmonumenten in twee dagen dertig slangen doodgereden op de weg door Fochteloërveen. Dat bracht toen het totaal voor dit jaar op 160 slangen. Voor Natuurmonumenten is de maat vol en moet er wat worden gedaan aan het groeiende gemotoriseerde verkeer op deze dodenweg.

Lees ook | 30 slangen doodgereden in Fochteloërveen

Twijfel over dode dieren

Mariska Moes van de ABO Ooststellingwerf, een afdeling van LTO Noord, betwijfelde als inspreker openlijk of er wel zoveel dieren worden gedood. ,,De bewoners herkennen zich niet in de genoemde aantallen dode dieren.”

Op de publieke tribune werd door boer Stienus Jansen uit Fochteloo instemmend geknikt. ,,Al die duizenden doden padden die eerder werden geteld heeft ook niemand gezien, laten ze de onderdoorgangen maar beter onderhouden.” De bestaande wildtunnels zijn volgens Jansen volledig dichtgegroeid.

De VVD vond dat een ernstig verzuim. De PvdA riep Natuurmonumenten op hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen. OoststellingwerfsBelang vond het dringend nodig dat er een duidelijke ongevallenregistratie komt. Die fractie wil de mooie natuur juist toegankelijk houden. Een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur zou wel een bespreekbare optie zijn. Ook voor de fractie WIJLokaal moet de weg openblijven, juist vanwege alle investeringen in de natuur. De VVD wees er op dat er voor dit Natura 2000-gebied een beheercommissie actief is. Sierd van Weperen: ,,Dit is veel te veel de waan van de dag.”

Lees ook | Plan voor afsluiting ‘slangenweg’ bij Fochteloërveen ligt klaar

Zeker zes boeren vrezen volgens de ABO Ooststellingwerf dat de weg uiteindelijk wel wordt afgesloten, die ze gebruiken om van en naar hun bedrijf te komen. De raad wil echter dat de belangen van aanwonenden zeker in acht worden genomen. Wethouder Marcel Bos is in gesprek met Natuurmonumenten over de doorstroming over deze veelgebruikte weg, die ook een dijk vormt binnen het waterbeheer. ,,We moeten er wel wat mee, maar we zijn in prima overleg, geef ons even de tijd.” Hij wil voor 1 maart de raad uitsluitsel geven over te nemen maatregelen.