Buitensportbedrijf Jongens van Outdoor in Appelscha mag uitbreiden

De gemeente gaat akkoord met verkoop van een stuk grond ter grootte van 450 m2, waardoor het buitensportbedrijf aan het Boerestreekplein achter de bestaande toren kan uitbouwen.

De transactie vindt doorgang op voorwaarde dat het buitensportbedrijf de behoefte aan de uitbreiding op de lange termijn onderbouwt en de uitbreiding aan de ruimtelijke kwaliteit van de Boerestreek bijdraagt. Ook moet zij relevante belang milieuaspecten (zoals verkeer, parkeren en geluid) onderzoeken.

Die plannen hebben als consequentie dat het pumptrack-circuit op het huidige terrein moet verhuizen. Het buitensportbedrijf draait op de kosten van de verplaatsing.