Raad steunt plan Prikkedam en veroordeelt bedreigingen

Oosterwolde - ‘Het is onmenselijk, onbehoorlijk en onacceptabel dat mensen als een dwaas voor eigen rechter spelen en anderen bedreigen.’ Wethouder Marcel Bos nam in duidelijke bewoordingen afstand van de bedreigingen die het echtpaar Van Rossem heeft ontvangen in hun strijd tegen het motorcircuit De Prikkedam.

Roel van Rossem noemde het diep triest dat hij maandag de gang naar het gemeentehuis moest maken ‘onder begeleiding van politie en andere begeleiders’. ‘De burgemeester moet serieus werk maken van de oplopende spanningen in Makkinga.’

Raad stemt in met bestemmingsplan

De gemeente moet na jaren van strijd van de Raad van State voor 23 oktober via een nieuw bestemmingsplan duidelijkheid bieden aan de crossers en de omgeving. Die duidelijkheid kwam er maandagavond: met slechts vier stemmen tegen werd een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, waarin onder voorwaarden het circuit kan blijven bestaan.

De burgemeester was bij het behandelen van het bestemmingsplan in de extra raadsvergadering verhinderd. Raadslid Henk Dongstra verving hem. Hij riep de wederom volle raadszaal op respectvol en ingetogen het debat te volgen. Het bleef dit keer veelal stil in de zaal. Totdat D66’er Tammo Munting zich tegen het alsnog het woord geven aan een (te?) late inspreker keerde, die zich niet vooraf had aangemeld. ‘Klootzak’ klinkt het uit de zaal.’ Munting: ik wil dat de zaal ontruimd wordt, dit accepteer ik niet.’ Dongstra: ‘Dit is de laatste waarschuwing.’  Inspreekster Teeuwen krijgt toch het woord. ‘Ik woon 800 meter van het circuit. Wij distantiëren ons van de discussie, we zijn het zat, buurtbewoners worden bedreiging, gemeente neem je verantwoordelijkheid.’

Ook raad veroordeelt bedreigingen

Dat de kwestie Prikkedam de situatie in Makkinga heeft gepolariseerd is voor GroenLinks duidelijk. Annemiek Telkamp: ‘Alle begrip is verdwenen, bedreigingen zijn een heel kwalijke zaak.’ Jelke Nijboer (PvdA): ‘Als er sprake is van intimidatie en dat je onder politiebegeleiding naar binnen moet is dat erg.’ Tammo Munting (D66): ‘De bedreigingen zijn afschuwelijk. De club zegt er afstand van te nemen, maar de bedreigingen ook te begrijpen. Dan neem je er dus niet onvoorwaardelijk afstand van. Bedreigingen passen onder geen enkele voorwaarde in de samenleving van Ooststellingwerf.’ Gé Bouma van het CDA sprak over ‘grensoverschrijdend gedrag’. Berend Leistra (ChristenUnie) zei dat het cruciaal is dat er rust in de tent komt. ‘In ons land geldt vrijheid van meningsuiting, blijf daar af.’ OoststellingwerfsBelang hoopte dat de strijdbijl begraven wordt.

In beroep bij Raad van State

De realiteit is dat ook dat dit bestemmingsplan wederom zal worden getoetst door de Raad van State.’ Roel van Rossem: ‘Als u het op een beroepszaak laat aankomen, kost u dat 55.000 euro. Bij twijfel niet inhalen.’ Niettemin ging de ruime meerderheid van de gemeenteraad akkoord met het voorgestelde bestemmingsplan. Gé Bouma (CDA): ’Alles is uit de kast gehaald, het komt uit de tenen. Laten we dit afronden en met z’n allen trots zijn op de Prikkedam.’

Eenmansfractie Simon ter Heide: ‘Ik vind dat we het college moeten steunen. Er is de afgelopen maanden ongelooflijk veel energie gestoken in het lijmen wat in het verleden verkeerd is gegaan. We hebben de tijd en de kennis niet om aanpassingen voor te stellen als raad. Het is aan de rechter.’ En daar was Jelke Nijboer (PvdA) het mee eens: ‘Het recht moet nu zijn loop hebben.’ Roel van Rossem na afloop op de vraag of het debat wordt vervolgd: ‘Helaas wel.’ Hij riep de gemeente nog op om samen met de provincie een andere plek voor het circuit te zoeken.

Handhavingsplan wordt gemist

Annemiek Telkamp sprak namens een verdeelde GroenLinks-fractie. Er was voor die hele fractie wel een duidelijk breekpunt. ‘We vinden het een groot probleem dat het handhavingsplan nog niet klaar is.’ Ze wees op een aanvullend schrijven van de wethouder. ‘De huidige lijn wordt voortgezet. Hierin kunnen we ons als fractie niet vinden, te ondoorzichtig of voor bezwaarmakers te weinig. Het is geen heldere basis voor de toekomst.’ Ook volgens de ChristenUnie en D66 moeten een bestemmingsplan en handhavingsplan hand in hand gaan. ‘Het is voor ons een essentiële voorwaarde.’ Op historisch sportieve gronden was Munting overigens wel voor het voortbestaan van het circuit.

Munting had geen enkel begrip voor reacties dat je niet naast een circuit moet gaan wonen als je je daar aan ergert. ‘Je accepteert best wat overlast van de buren. ‘Maar je mag verwachten dat de buren zich aan de regels houden en dat de overheid handhavend optreden. De gemeente heeft al jaren aan die verwachting niet voldaan met alle ellende voor de omwonenden en de motorclub tot gevolg. De motorclub heeft bewezen dat ze niet altijd aan de regels kan voldoen.’

Wethouder overtuigd dat het goed komt

Volgens de jarige fractievoorzitter Tammo Munting wordt het door het ontbreken van een handhavingsplan weer spannend bij de Raad van State. Maar wethouder Marcel Bos stelde dat dit handhavingsplan helemaal geen voorwaarde voor de Raad van State is. Hij vond het duidelijk niet prettig dat fracties betwijfelden of het door hem en ambtenaren zo zorgvuldig opgestelde plan wel ‘Raad van State-proof’ is. ’Ik hoor dat te vaak. Ik kan niet het harde oordeel geven of het zo is, maar ik heb wel die overtuiging.’