Plan voor afsluiting 'slangenweg' bij Fochteloërveen ligt klaar

Fochteloo - Er ligt al bijna een jaar een plan om de Fochteloërveenweg, waar dit weekend dertig slangen zijn doodgereden, om te vormen tot autovrije vogelboulevard.

De weg doorsnijdt niet alleen het leefgebied van slangen, kikkers en padden, maar ook van reeën, dassen en kraanvogels. Ook die laatste soort, het paradepaardje van het Fochteloërveen, heeft te lijden van het verkeer. Vorig jaar kwamen twee kuikens om toen ze gescheiden raakten van hun ouders. Toen het dit jaar weer mis dreigde te gaan, is de weg tijdelijk afgesloten.

Lees ook: 30 slangen doodgereden in Fochteloërveen

Vorig jaar verscheen een recreatievisie voor het gebied, waarin wordt voorgesteld de weg af te sluiten en om te vormen tot nagenoeg autovrije vogelboulevard voor fietsers en wandelaars. De veengebieden aan weerszijden kunnen dan met elkaar worden verbonden.

Wel of geen afsluiting?

De gemeente Ooststellingwerf kauwt als eigenaar van de weg nog op zo’n afsluiting. Vlak voor de zomer is een verkeersvisie afgekomen, zegt woordvoerder Nine van de Kamp, die zich verder cryptisch uitdrukt: ,,We zijn in het stadium dat we de impact van maatregelen voor de omgeving aan het inventariseren en afwegen zijn.’’ Wanneer er een knoop wordt doorgehakt, kan zij niet zeggen.

Het natuurgebied is eigendom van Natuurmonumenten, maar de weg en de bermen zijn van Ooststellingwerf. De faunaschermen in de berm zijn van Natuurmonumenten. Het beheer wordt gedeeld. De schermen van hout en rubber horen reptielen en amfibieën naar oversteekgoten te geleiden, maar zijn verre van waterdicht en onderhoudsgevoelig, weet Dunning. Er vallen gaten in door verzakkende damwanden en doordat delen worden platgereden door zwaar verkeer.

Ringslang, adder en gladde slang gelden als Natura 2000-doelsoorten. De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van deze dieren. Boswachter Marjan Dunning van Natuurmonumenten: ,,Wij investeren ontzettend veel in natuurontwikkeling en werken kneiterhard voor deze soorten. Als er deze winter geen stappen worden gezet zitten we in het voorjaar, als de dieren beginnen te trekken, weer met hetzelfde probleem.’’