Verbouw school Donkerbroek wordt ruim twee keer zo duur

De verbouw van een basisschool in Donkerbroek gaat 2,4 miljoen euro kosten, ruim twee keer zoveel als eerder door de gemeente Ooststellingwerf is geraamd.

Donkerbroek - De oorspronkelijke raming van € 1.050.000 voor de aanbouw van drie lokalen kan door verduurzaming en stijgende bouwkosten in de prullenmand. Dat blijkt uit het voorstel dat het college naar de gemeenteraad stuurt. Het plan om een compleet nieuwe school te bouwen was al van de baan.

De beide plaatselijke basisscholen 't Startblok en De Peggebult zijn per 1 augustus 2018 gefuseerd. De nieuwe school heet 'De Twirrewyn' en maakt nu gebruik van de bestaande gebouwen. Dorpsbelang Donkerbroek en de MR-oudergeleding van beide scholen wilden vervangende nieuwbouw in combinatie met een multifunctioneel centrum om zo een nieuwe frisse start te maken in een nieuw duurzaam gebouw.

Duurzaam gebouw

Maar het college was en blijft van mening dat met een doordachte verbouw, wat voldoet aan de laatste eisen (ook qua duurzaamheid) ook een nieuwe start kan worden gemaakt. Er wordt gekozen voor verbouw en uitbreiding van het gebouw van ‘t Startblok. Zo wordt in de toekomst het schoolgebouw voorzien van zonnepanelen en het pand wordt niet meer aangesloten op het gasnet.

Door de werkzaamheden moet het schoolgebouw het hele bouwproces leeg zijn. Daarom worden op voorstel van het schoolbestuur vier noodlokalen bij het schoolgebouw van de Peggebult geplaatst. Als de verbouw van ’t Startblok is voltooid vervalt die Peggebult-locatie definitief.

Dorpscentrum

Over het gewenste dorpscentrum en de verkeersafwikkeling worden later knopen doorgehakt. In het nieuwe dorpscentrum zouden een aantal verouderde voorzieningen samen moeten komen, waaronder het dorpshuis, de sportzaal en het gereformeerde verenigingsgebouw Pro Rege. In juni is tijdens de raadsvergadering vanuit Donkerbroek een plan aangeboden plan waarvoor € 2.400.000 euro nodig is. Daarvan neemt Donkerbroek zelf ruim vier ton voor haar rekening, o.a. door zelfwerkzaamheid en het aantrekken van subsidies.

Verkeersplan

Zodra een besluit is genomen over het gewenste DoarpsSintrum Donkerbroek wordt de raad ook geld gevraagd voor het uitvoeren van een verkeersplan. Over de verkeersafwikkeling is al maanden een discussie gaande. Dorpsbelang heeft een alternatief verkeersplan uitgewerkt, waarin de Schoolstraat en de kruising van de Herenweg met de Schoolstraat worden ontlast. Volgens het verkeersplan van de gemeente moeten auto’s, fietsers en voetgangers door de Schoolstraat naar de school en langs dezelfde route terug.