Initiatiefnemers pitchen idee voor aanvraag subsidie Iepen Mienskipsfûns

Nijeholtpade - Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk of dorp te verbeteren, kunnen tot en met 11 oktober subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân. Het gebiedsplatform Zuidoost Fryslân nodigde initiatiefnemers uit om hun idee in vijf minuten te presenteren in MFC De Nije Stienze in Nijeholtpade.

Dit deed het gebiedsplatform om initiatiefnemers de mogelijkheid te geven hun plannen nog te versterken, voordat ze de subsidieaanvraag gaan indienen. De plannen werden eerst bekeken door Peter Algra, projectadviseur Streekwurk Zuidoost Fryslân, en vervolgens door de commissie die advies uitbrengt aan Gedeputeerde Staten.

De commissie luisterde naar elf ideeën. Ideeëninbrengers waren onder andere Stichting Turfvaartdagen Appelscha, Kunstwerk in de Stellingen, Dorpshuis Waskemeer en Dorpsbelang Boijl. 

De regeling is breed inzetbaar, veel initiatieven maken kans op een bijdrage. Er kan maximaal €35.000 subsidie per project worden verstrekt.