Stokersverlaat wordt aangepakt door provincie

Appelscha - De werkzaamheden aan de brug en de schutsluis Stokersverlaat in Appelscha zijn maandag gestart.

Begonnen werd met het plaatsen van vier stevige palen aan weerszijden van de Opsterlandse Compagnonsvaart. Vrijdag komt op die plek een brug te liggen, waar de automobilist gedurende de werkzaamheden gebruik van maakt. De brug komt te liggen ter hoogte van Mulder Dier & Tuin in Appelscha. Tot het plaatsen worden tot en met vandaag voorbereidingen getroffen voor het grote project. De ophaalbrug en de sluis worden volledig vervangen.

De ophaalbrug is gebouwd in 1936 en voldoet niet meer aan de regelgeving voor de huidige verkeerslast. Een nieuwe brug vraagt ook aanpassingen aan de onderbouw. Deze wordt verzwaard en uitgebreid. Een architect heeft een nieuw ontwerp gemaakt van de ophaalbrug, die past in de omgeving en rekening houdt met de historische context van de Compagnonsvaart.