‘Sportveld’ gaat eindelijk op de schop

Ravenswoud - Het voormalig sportveld tussen de Veenwijksweg, de Tweede Kruuswiek en de Compagnonsbossen in Ravenswoud gaat eindelijk op de schop.

Na vele jaren van overleg, het creëren van een financieel potje en plannen smeden, krijgt het soppige veld een transformatie. Wat voorheen een gewilde plek was om te sporten en evenementen te houden, werd de laatste jaren links laten liggen. Het veld werd amper gebruikt of als het echt nodig was: voor een klein deel. Het was er te nat, maar aan de zijkanten was het redelijk goed te doen. Water loopt niet meer weg. Het idee onstond om het sport - en doeveld hoger en droger te maken wordt nu in daden omgezet: het werk is in uitvoering.

Kano’s

De voetbaldoelen zijn weggehaald en ook was er geen nood meer voor de ballenvanger. Verwijdering volgde.Vrijwilligers creëerden een plek voor de kano’s en de bijbehorende rekken van de Jongens van Outdoor. Toeristen kunnen in het naastgelegen waren genieten van diverse routes. Een deel van de boswal werd iets verderop, tussen de Tweede Opwiek en het pad naar het Hooghout vrij gemaakt. De kano's en rekken bevinden zich inmiddels ook op die plek.

Broeihoop

Bomen bleven gespaard, struiken werden gesnoeid. De takken werden opgestapeld als aanzet voor de geplande broeihoop op het veld. Van het op te hogen gedeelte is de grasmat ondergefreesd, wat meteen een duidelijke markering was voor de kraanmachinist die de grond tot op het onderliggende zandpakket heeft afgegraven.

1,2 miljoen kilo

Dit zandpakket is zo’n 25 centimeter opgehoogd. Daarvoor waren zo’n veertig transporten nodig die bijna 1,2 miljoen kilo zand aanvoerden. De opzij gelegde grond is met een shovel weer over het zandpakket verspreid. Daarna zijn sleuven gegraven voor drainagebuizen en deze sleuven zijn grotendeels opgevuld met grof zand, zodat het vocht gemakkelijk kan wegzakken. Op het programma staat onder andere nog de aanleg van het jeu-de-boulesperk met een tegelpad er omheen. Die wordt zestig centimeter breed. Er komt een bankje naast te staan.

Het opgehoogde, overgebleven gedeelte wordt met gras ingezaaid. De rest van het oorspronkelijke sportveld wordt getransformeerd in een bloemenweide voor de biodiversiteit.

Ideeën

Over de verdere inrichting leven al diverse ideeën, maar of en vooral wanneer die uitgevoerd kunnen worden, hangt vooral af van de beschikbare financiën. Voordat het speelveld weer in gebruik genomen kan worden zal eerst het gras voldoende moeten zijn opgekomen. Dat is deels afhankelijk van het weer, maar het is ook van belang dat er niet onnodig op wordt gelopen als het pas is ingezaaid. Plaatselijk Belang roept iedereen daarom op om het speelveld voorlopig met rust te laten. Wanneer verdere ontwikkeling van het veld plaatsvindt is vooralsnog onduidelijk