Omwonenden en MSV botsen weer over plan voor Prikkedam

De poging van de gemeente Ooststellingwerf om de activiteiten op motorcrossterrein De Prikkedam in Makkinga te reguleren, stuit opnieuw op verzet. Een compromis lijkt ver weg.

Op basis van de bestaande regels is een crossbestemming onmogelijk, stelt een omwonende. De geluidsbelasting op de woning zou te hoog zijn. Een nieuw juridisch gevecht lijkt onvermijdelijk als de gemeenteraad instemt met het ontwerpbestemmingsplan. De raadscommissie bespreekt het onderwerp maandag.

Ook de stikstofproblematiek na een uitspraak van de Raad van State wordt bij het langslepende conflict betrokken. De bezwaarmaker vindt dat er onvoldoende is aangetoond hoeveel stikstof er vrijkomt bij trainingen en wedstrijden. Eerdere concepten voor bestemmingsplannen zijn bij de rechter gesneuveld. Het nu voorliggende plan wordt gezien als legalisatie van activiteiten.

Crossvereniging MSC is niet blij met die betiteling. Er is bovendien geen sprake van een nieuwe situatie, vindt de club. ,,En omdat er sprake is van een bestaande situatie is er dus voor de natuur geen groter stikstofprobleem. Bovendien is de natuur juist ontstaan door de club. De natuur die er nu is komt omdat bepaalde delen van het terrein volgens de vereniging niet meer zijn onderhouden.’’

MSV moet opnieuw inleveren met het nieuwe bestemmingsplan, zo concludeert de vereniging. Meer dan drie wedstrijden per jaar houden is onmogelijk. Uit coulance naar de omgeving wordt er op de zondag en woensdag voor een wedstrijd nu geen gebruik gemaakt van de baan. MSV wil daar nu van af, zodat ook een week voor de wedstrijd nog getraind kan worden. ss