Gemeente int alsnog dwangsommen Prikkedam

Oosterwolde – Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf willen dat motorsportvereniging Prikkedam alsnog twee dwangsommen betaald die vanwege geluidsoverschrijdingen waren opgelegd.

In de trainingen op crosscircuit Prikkedam in Makkinga was op 4 juli, 8 juli en 11 juli 2018 door FUMO geconstateerd dat het toegestane geluidsniveau was overschreden.Op verzoek van een omwonende wordt handhavend opgetreden tegen MSV De Prikkedam.

In april was nog door het college besloten dat de betaling van één dwangsom voor de overtredingen in juli wel genoeg was. In totaal waren er voor de overtredingen in die maand drie opgelegd van elk 2000 euro. Volgens het college had de vereniging na de eerste dwangsom te weinig tijd gekregen aanpassingen uitvoeren, toen al de tweede en daarna de derde overtreding werd vastgesteld.

College neemt advies over

Tegen de soepele houding van het college is vervolgens op 15 mei bezwaar aangetekend door een omwonende van het circuit. Op 4 juli heeft de gemeentelijke commissie van advies voor de bezwaarschriften een hoorzitting gehouden over dit bezwaar. Die commissie vond dat het bezwaar gegrond was. En dat is voor het college reden om nu dat standpunt over te nemen. De vereniging moet tot grote ergernis nu dus alsnog 4000 euro extra betalen, ondanks dat de vereniging bezig is met aanpassingen aan het circuit. Dat moet nieuwe overschrijdingen en daarmee ook nieuwe dwangsommen voorkomen. Er waren ook al dwangsommen opgelegd voor overtredingen op 21 maart 2018 en 20 februari 2019. In totaal is de club dus nu 10.000 euro kwijt.

Toekomst

Voor de gemiddelde geluidbelasting is in juni een grenswaarde van ten hoogste 50 decibel opgenomen in een ontwerpbestemmingsplan en voor de piekgeluidbelasting een grenswaarde van ten hoogste 70 decibel. Door geluidswallen te verhogen hoopt het bestuur aan de normen te kunnen voldoen. De gemeente draagt de motorsportclub op de overlast te beperken. Zo worden motoren, die meer lawaai maken dan de KNMV-norm, door de club geweerd. Verder dient de club een geluidscherm met een lengte van 150 meter en een hoogte van twee meter met voldoende geluidswering aan te leggen. De gemeente houdt vast aan de bestaande drie wedstrijden per jaar. Op grond van alle onderzoeken kiest het college ervoor om het crossterrein op de huidige locatie te houden. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend.