FOTO | Catspolder valt droog

Peperga - Langs het fietspad vanaf de Linde naar Peperga in de Catspolder is ineens een heel ander beeld.

Was het waterrijk, nu is het gebied door de lage waterstanden gedeeltelijk bijna droog gevallen. Het beeld van zwanen, ganzen en andere watervogels is daardoor verdwenen.