Waterput in Nijeberkoop wordt in ere hersteld

Nijeberkoop - De nieuwe eigeneresse van een natuurgebied in de buurtschap Egypte in Nijeberkoop heeft een oude waterput gevonden. De put was door de jaren heen volledig dichtgewaaid met blad en takken. Toen Kristien Zaal-Dijkstra op de put stuitte, wist ze eerst niet wat het was.

Via de gemeente kwam Zaal in contact met Sietske Bloemhoff van de Stellingwarver Schrieversronte om wat meer informatie te krijgen. Bloemhoff kon er wel wat over vertellen. Ze had jaren geleden zelf al eens onderzoek gedaan naar het gebruik van waterputten in de Stellingwerven. Zodoende verwachtte ze dat het in dit geval om een dergelijke put kon gaan.

Ze nam contact op met Andries van der Veen uit Wolvega die in Egypte opgroeide. ‘Hi’j vertelde doe over zien herinnerings an de tied dat disse putte as gemienschoppelike putte in gebruuk was bi’j de bewoners van de buurtschop’, vertelt Bloemhoff. ‘Et waeter d’r van wodde deur de hiele buurtschop bruukt as de meensken thuus niet genoeg meer hadden. Et pattien dat naor de putte toeleup is diels nog te zien.’

Monument

Kristien Zaal-Dijkstra hecht veel waarde an de unieke put. Ze probeert hem daarom voor de toekomst in stand te houden. Samen met Sietske Bloemhoff bekeek ze de mogeljikheden om de put als monument op te nemen op de gemeentelijke of provinciale monumentenlijst.

Opgeschoond

‘Intied hebben vri’jwilligers uut Ni’jberkoop de putte, die tussen de vuuf en zes meter diepe is, leeghaeld’, gaat Bloemhoff verder. ‘Zo zorgde Jan Eijbergen dat mit naeme et eerste pat leeghaeld wodden kon mit een kraene. Et laeste stok mos liekewel mit de schoppe gebeuren, en daorveur stakken Sjoerd Kooiman en Andries van der Veen de hanen uut de mouwen.’ Door de droogte van afgelopen jaar en de laatste tijd kwamen de vrijwilligers onderin nog wat water tegen. ‘Hier en daor vunnen ze ok nog oolde stokken turf, daor de putte indertied mit opzet is. Et doel is om nao de zommer de putte weer opni’j mit turven op te zetten, ok weer mit de hulpe van vri’jwilligers. Datzelde gelt ok veur et pattien dat van de weg of naor de putte toelopt.’ Het plan is om de boel voor de winter af te ronden. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van de put op de monumentenlijst.