Wetterskip controleert hoeveel water boeren uit bodem halen bij Drents-Friese Wold

Appelscha - Wetterskip Fryslân onderzoekt donderdag en vrijdag of de hoeveelheid water die boeren uit de grond halen, klopt met de gegevens die het waterschap zelf heeft. ,,We horen geluiden over beregening op plekken waar wij geen weet van hebben, dat checken we nu”, verduidelijkt het Wetterskip.

De controle gebeurt in een straal van 1.500 rondom natuurgebied Drents Friese Wold. Dat gebeurt onder andere met een drone. Volgende week komen de resultaten. Vanwege de droogte zegt het waterschap extra alert te zijn.

Grondwaterontrekking

Boeren zijn verplicht om het waterschap elk jaar te vertellen hoeveel water ze uit de grond halen. Dit heet grondwateronttrekking. ,,We controleren of de onttrekking die de boeren doorgeven klopt met de werkelijkheid”, verduidelijkt een woordvoerder van Wetterskip Fryslân.

Drents-Friese Wold

Er is gekozen om de inventarisatie bij het Natura2000-gebied Drents Friese Wold te doen. Grondwateronttrekkingen in combinatie met de droogte hebben daar mogelijk effect op de natuur.