Overpeinzing
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Vakantie. Rust.

“Ik ben de HERE en er is geen ander; buiten Mij is er geen God.” Jesaja 45:5

De vakantieperiode is begonnen. Velen trekken erop uit om te genieten van een andere omgeving. De zinnen verzetten en een tijd om tot rust te komen. We leven in een wereld waar veel wordt gevraagd van de werkzame mens. De druk om te presteren neemt alleen maar toe. In de Bijbel lezen we over 70 rustdagen per jaar. We lezen in Genesis 2:2,3 “Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.” De zevende dag een rustdag. Dit is goed voor de mens om tot rust te komen en om na te denken waar de ware rust is te vinden. Het woord “rust” wordt 140 maal genoemd in de Bijbel. Het Griekse woord mag je vertalen met: een tot rust brengen en een rustplaats.

Als je op vakantie gaat dan zoek je een rustplaats; een tent, een caravan; een camper; een vakantiewoning etc. om te overnachten. Dan is het heel prettig dat er ook rust om je heen is. Geluidsoverlast vind niemand prettig. Als je de vakantiebestemming hebt bereikt mag je tot rust komen. Wie wil u de ware rust geven in uw hart? De HERE Jezus zegt het volgende in: Mattheüs 11:28, “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;”. De omgeving kan nog zo rustig zijn, maar is er een volkomen rust in je hart? Hoe kom je nu tot de HERE Jezus, waar de ware rust is te vinden? Spreek een oprecht gebed tot God de Vader; in de Naam van de HERE Jezus. Stel je hart volkomen open voor HEM.Handelingen 4:12 “En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.”

Luut Lise, Onafhankelijke Baptistengemeente Haulerwijk