Personeelstekorten industrie in Friesland

Wolvega/Oosterwolde - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam af in de maand juni. Een vijfde van de werkgevers in de industrie ervaren personeelstekorten.

Ondanks de inzet van technologie in de industrie blijft vaktechnische kennis nodig. Dit blijkt uit cijfers van het UWV.

Minder WW-uitkeringen in juni

Eind juni telde Friesland 9.310 WW-uitkeringen. Dat is 2,8% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in juni af met 598 uitkeringen (-6,0%). Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 18,4% (-2.102) minder WW-uitkeringen. In juni daalde de WW vooral vanuit de uitzendbranche, van waaruit veel bouwvakkers werken.

Personeelstekorten in de industrie

Het werd de afgelopen jaren moeilijker om personeel te vinden in de industrie. In het tweede kwartaal van 2019 ondervond bijna 20% van de werkgevers in de industrie belemmeringen door personeelstekorten. De tekorten doen zich voor in verschillende beroepen en op verschillende niveaus. Ook in Friesland zijn er moeilijk vervulbare vacatures in de industrie. Dit is bijvoorbeeld het geval voor CNC-verspaners, monteurs industriële machines en installaties, elektriciens en operators proces- en voedingsindustrie.

Belangrijke sector

De industrie is een belangrijke sector in Friesland. Het is na zorg en welzijn de sector met de meeste banen. Door de gunstige economie en de daarmee gepaarde groei van de werkgelegenheid daalde de afgelopen jaren het aantal nieuwe uitkeringen vanuit technische beroepen in de industrie gestaag.

Andere competenties

Hoewel het werk in de industrie verandert door robotisering, blijft er behoefte aan vakmensen die technische basiskennis en vakvaardigheden bezitten. Werkgevers vragen echter andere competenties. Zo is er in toenemende mate ICT-kennis en kennis van elektronica en sensoren nodig. Tegelijkertijd zorgt robotisering ervoor dat het werk fysiek minder zwaar wordt en er minder handelingen nodig zijn. Ook is nachtwerk minder vaak noodzakelijk.

In juni afname WW in heel Nederland

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind juni uit op 242.662. Dat is 2,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 250.685. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 8.023 (-3,2%). Een jaar eerder telde Nederland nog 287.945 WW-uitkeringen.Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 45.283 uitkeringen (-15,7%).

Regionale verschillen

In juni nam in alle drie de noordelijke provincies het aantal WW-uitkeringen af. Ten opzichte van vorig jaar was ook overal in het Noorden een afname te zien. UWV verstrekte eind juni in de provincie Groningen 8.218 WW-uitkeringen; 5,2% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind juni 17,4% lager dan vorig jaar. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in juni af met 7,3% naar 7.201. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 20,0%.