Overpeinzing
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Oproepen

‘Waar je mee omgaat word je mee besmet.’ Dit is een variant van de Bijbeltekst Spreuken 13:20-21.

Die spreuk kwam in me op bij het lezen van een e-bookje in de Psychosynthese Reeks: ‘De techniek van oproepende woorden.’ Het werd geschreven door de grondlegger van de psychosynthese, Roberto Assagioli (1888-1974). Hij vroeg erkenning voor het bestaan van de ziel. De mens kan volgens hem niet alleen gezien worden als afhankelijk van zijn biologische instincten, want de uit de ziel voortkomende hogere energieën en strevingen van het menselijke bestaan spelen ook een belangrijke rol: vreugde, zin, vervulling, creativiteit, liefde en wijsheid.
De techniek van oproepende woorden komt er kortweg op neer dat je een kaart met een bepaald woord op één of meerdere plekken in je huis zet. Ook al kijk je er niet bewust naar, het woord zal tóch betekenis voor je krijgen. De van Mindf*ck  bekende illusionist Victor Mids gebruikt het vaak in zijn experimenten. En ook het gebruik van de sets met (spirituele) inzichtkaarten is gebaseerd op deze ‘wet van synchroniciteit’: je trekt ’s ochtends een willekeurige kaart uit de set en de tekst die je leest wordt op dat moment al van betekenis voor je.

De praktische gevolgen van deze theorie zijn enorm. Alles wat je ziet of leest zal namelijk op een of andere manier jouw leven beïnvloeden. De reclame maakt daar natuurlijk dankbaar gebruik van. Maar ook dingen die we bewust zelf kiezen kunnen grote gevolgen hebben. Welke krant lees ik om mij van informatie te voorzien? Door welke tv-programma’s laat ik me ‘vermaken’? Wie kies ik als mijn vrienden? Door welke politici laat ik me aanspreken? Door welke (Bijbel)teksten laat ik me vooral inspireren?

Assagioli noemde zeventien woorden die we als ‘oproepend’ kunnen gebruiken; woorden die we volgens hem overigens naar hartenlust kunnen aanvullen: Kalmte, begrip, vertrouwen, moed, energie, enthousiasme, goedheid, dankbaarheid, harmonie, vreugde, liefde, geduld, sereen, stilte, eenvoud, wil, wijsheid.
Het zijn woorden die een positieve lading hebben. Als iedereen nu eens zijn of haar keuze voor een krant, politicus, boek, tv- of radioprogramma zou afstemmen op deze zeventien woorden, dan zouden we een mooiere samen-leving oproepen.

Jan Koops