Vlinderrecord bij telling Kuinderbos

Bij een vlindertelling zondag in het Kuinderbos is een heus record gebroken. Er zijn maar liefst 2344 vlinders van 23 verschillende soorten geteld.

Een bijzondere soort was daarbij de Grote weerschijnvlinder. De top 3 bestond uit de 867 bruine zandoogjes, 730 koevinkjes en 165 kleine koolwitjes.

De telling werd georganiseerd door Staatsbosbeheer en De Vlinderstichting.

Er deden 90 vrijwilligers aan mee. Verspreid over 31 telroutes, met een totale lengte van 77 kilometer, werd in het hele Kuinderbos geteld.