Mader-beelden blijven langer in Ooststellingwerf

De beelden van de in Oostenrijk geboren kunstenaar Hein Mader blijven nog jaren langer in Ooststellingwerf staan.

De gemeente is met de stichting die de collectie van Mader beheert overeengekomen dat ze de twintig buitenbeelden nog tot en met 2024 in bruikleen mag houden.

De kunstwerken staan verspreid over de gemeente en vormen samen een populaire kunstroute. Hier hoort ook een hoeveelheid kleinere binnenbeelden bij, maar die gaan volgend jaar terug naar de stichting. Het routeboek zal daarop worden aangepast.