Kunstroute Hein Mader blijft na lang onderhandelen

Oosterwolde - De Hein Mader Kunstroute is tot en met het jaar 2025 te bezichtigen in Ooststellingwerf.

De huidige overeenkomst met de stichting Hein Mader voor de kunstroute loopt ten einde 31 december 2019. Het afgelopen jaar is er druk onderhandeld over een eventuele voortzetting en de wijze waarop. De gemeente deed verschillende voorstellen, maar daar kon het bestuur van de stichting zich niet in vinden. Omdat de gemeente de kunstroute in stand wil houden voor de aankomende vijf jaar, werd besloten een laatste voorstel te doen aan de stichting. Uiteindelijk werd overeenstemming bereikt. Als vergoeding voor het ter beschikking stellen van de beelden betaalt de gemeente aan de stichting 7500 euro. Het budget is enkel toereikend voor 5 jaar.

Toevoeging

De gemeente ziet in de Hein Mader kunstroutes een toevoeging aan het bestaande en huidige aanbod op het gebied van kunst en cultuur en recreatie en toerisme.

Boekje

De fietsroutes langs de beelden van Hein Mader laat mensen van binnen en buiten de gemeente kennismaken met Ooststellingwerf. De beelden staan op plekken waar breed draagvlak voor is. Mensen uit de omgeving, zoals buurtverenigingen en Plaatselijk Belang, maar ook ondernemers, kijken om naar de beelden. Alle beelden worden onderhouden er er is veel tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van de verhalen over de beelden, die zijn gebundeld in een boekje. Dit boekje wordt verspreid onder partijen die ertoe kunnen bijdragen dat de kunstroute onder de aandacht wordt gebracht van inwoners en bezoekers aan de gemeente.