Leden stemmen 23 september over voetbalfusie Oosterwolde

Oosterwolde - De stuurgroep die de fusiegesprekken tussen DIO Oosterwolde en De Griffioen begeleid heeft haar werkzaamheden afgerond.

De groep heeft het fusiedocument aan de besturen van beide verenigingen geleverd. In dit document staan de belangrijke punten die bij de fusie aan de orde zijn. De beide besturen hebben aangegeven akkoord te zijn met de inhoud van het fusiedocument. Dit betekent dat aan de ledenvergaderingen van De Griffioen en DIO de vraag of de leden het definitieve besluit tot fusie willen nemen, kan worden voorgelegd.

Twee bijeenkomsten

Eerst is op maandagavond 16 september om 19.30 uur in het Stellingwerf College een gezamenlijke avond, waarin de beide besturen de toekomstplannen presenteren. Op maandagavond 23 september vanaf 19.30 is in de eigen kantines van De Griffioen en DIO de stemming over de fusie. Dan wordt duidelijk of de fusie doorgang vindt.