Koor in Makkinga viert 100 jaar vriendschap

Makkinga - De komst van de tram in 1914 door Makkinga was destijds aanleiding om dat feest aan te kleden met zang: De Vriendschap was geboren.

Het koor bestaat nog steeds. De Eerste Wereldoorlog maakte een eind aan het gezang, maar 31 mei 1919 was de herstart, zodat het koor dit jaar 100 jaar bestaat. Zaterdag werd dat gevierd met een receptie en optredens.

Receptie

Het eeuwfeest begon met een receptie. Veel oud-leden, donateurs, afgevaardigden van muziekverenigingen en Makkingasters kwamen naar het Grietenijhûs. Uit handen van wethouder Fimke Hijlkema kreeg het koor een cheque van 400 euro. Plaatselijk muziekkorps Crescendo verraste het koor met een muzikale groet.

Geschiedenis

Voor het koor staat dirigente Eta Schreiber, inmiddels 10 jaar dirigente van het koor. De muzikale begeleiding was in handen van pianist Fedde Tuinstra. Voordat het koor optrad, met een grote verscheidenheid aan liedjes, opende presentator Henk Heeroma het concert met een overzicht van de geschiedenis van het koor. Het lied Simmermoarn werd door de zaal meegezongen.

Oud-lid Jantje Nolles-Bijstra vertelde anekdotes. Ondanks haar hoge leeftijd van 91 herinnert ze de tijd van weleer nog goed. Het duo Gjilke Dros (zang) en Luko Reinders (zang en gitaar) vormde als gelegenheidsduo Maegien en Gurbe een gastoptreden. ‘These boots are made for walking’ van Nancy Sinatra sloeg goed aan.

Jubilaris in het zonnetje gezet

Na de pauze werd voorzitter Aafje Sloot in het zonnetje gezet. Zij is liefst zestig jaar bij het koor. Ze werd gehuldigd door Hofstee, van de Bond van Zangkoren, en kreeg een oorkonde en een zilveren lepel met inscriptie.

Na de gevoelige ballads van gastmuzikanten Adriënne en Marlijn Lelieveld vermaakte het jubilerend koor het publiek met onder andere ‘Oh, what a beautiful morning’ van Oscar Hammerstein en ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen.

Het publiek zong mee met het jubileumlied ‘100 jaar Vriendschap’ en ‘Woar de Lende’.

Als afsluiting zong en speelde Luko Reinders nog zijn eigen lied ‘Kom rin mei mij’. Met dat lied won hij in 2017 de Friese zangwedstrijd Liet.