Iekenlaene in Elsloo wordt herstraat

Elsloo - Na jarenlang overleg, getouwtrek en gelobby door bewoners en Plaatselijk Belang Elsloo wordt de Iekenlaene herstraat. Het is het verbindingsweggetje tussen de Hoofdweg en rondweg in het centrum van Elsloo.

Bestratingsbedrijf De Smilde uit Hoogersmilde kreeg de opdracht. Het herstraten verdiende al jaren aandacht en was voor dit kalenderjaar in het meerjaren onderhoudsplan van de gemeente opgenomen.

Eikenbomen

De Iekenlaene is een karakteristieke weg met aloude eikenbomen aan één zijde van de weg. Door de aan deze weg staande eikenbomen werd op een gedeelte door de boomwortels de straatstenen omhoog gedrukt. Op een ander deel was de weg rond komen te liggen. Bij nat weer ontstond er gladheid op de klinkers, lagen er door het uitdijen naar de kanten toe her en der de straatstenen niet meer tegen elkaar en kende men aan de Hoofdwegzijde wateroverlast bij hevige regenval. Dat vormde een bron van ergernis onder de dorpsbewoners.

Kleine vernauwing

De klus van ruim honderd meter straatwerk zorgt ervoor dat de weg drie meter breed wordt met tegen de rondweg een kleine vernauwing. Het komt op een nieuwe zandbedding te liggen en wordt aan weerszijden opgesloten met trottoirbanden.