Oppositie vangt bot met alternatief voor opvang regenwater Haerenkwartier

Oosterwolde – De oppositiepartijen hebben dinsdagavond tevergeefs een poging gedaan om te bezuinigen om de kosten voor opvang van regenwater in de wijk Haerenkwartier in Oosterwolde. Een duidelijke raadsmeerderheid, inclusief GroenLinks, was bereid een bedrag van € 650.000 beschikbaar stellen voor de aanleg van een wadi en een infiltratie-/transportriool.

Oppositie: er is geen probleem

De wadi is eigenlijk een soort droge rivierbedding, waarheen overtollig regenwater kan stromen, nu dat steeds meer afgekoppeld wordt van het gemengde riool. Het regenwater blijft zo in de wijk. Dat vindt iedereen een mooi idee. Het debat draaide om het hele dure transportriool. Volgens D66 is dit een oplossing voor een probleem dat er helemaal niet is in de wijk en zich ook nooit zal voordoen. Zelfs volgens de Friese klimaatatlas bij een plens water van 120 mm in 48 uur niet. Tammo Munting: ‘Laten we geld stoppen in de oplossing van een probleem in plaats van in een leuk ding.’

Het CDA vond het een geweldige kans, gelet op de status van misschien wel ‘de duurzaamste gemeente van Friesland’. Maar waarom een infiltratie-riool duurzamer is dan het voorstel van een deel van de oppositie om € 400.000 uit te geven voor een wadi met daaraan een traditioneel regenwaterafvoer bleef wat onduidelijk. Het infiltreren van regenwater tijdens natte perioden heeft volgens het college een positief effect op de grondwaterstand in een periode van droogte. Maar de tot nu toe aangelegde, gescheiden regenwaterriolering in gemeente Ooststellingwerf, meer dan 50 kilometer lang, functioneert volgens de oppositiepartijen toch goed? Een infiltratieriool kost € 250.000 meer. Tammo Munting (D66): ‘We gooien letterlijk een kwart miljoen euro in de sloot.’

Investering gericht op lange termijn

Gé Bouma (CDA) noemde het kortzichtig als het door het college gevraagde geld nu niet wordt uitgeven, gelet op het feit dat de wijk nu volledig op de kop gaat. ‘Het gaat om de lange termijn.’ Ze was bang voor een gemiste kans, niet alleen als het gaat om klimaatveranderingen, maar ook gelet op mogelijke subsidies van het waterschap. Voor Stellingwerf PLUS was dat reden om op te merken dat geld van het waterschap ook geld van burgers is.

D66 stelde dat er woonwijken zijn waar het risico op wateroverlast vele malen hoger is. Er is nog geen inzage in de kosten voor oplossen van wateroverlast in andere gebieden. Berend Leistra (ChristenUnie): ‘We gaan om met geld van burgers en dat willen we goed besteden.’ Wij Lokaal zag ook geen reden om nu voor de duurste variant te kiezen in het licht van de groeiende financiële problemen van de gemeente. Wolter Slager steunde dan ook het ‘goed en veilige’ alternatief, dat het dus dinsdagavond niet haalde en uiteindelijk niet eens door de VVD in stemming werd gebracht. Sierd van Weperen: ‘U wilt het toch niet horen.’