Overpeinzing
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Titus

Kort geleden heb ik genoten van de bijzondere muziektheater-voorstelling 'Titus. Leven tussen stilte en stress' in de Bonifatiuskapel in Dokkum

Het ging over het leven van de bekende Titus Brandsma (1881-1942), die zich geroepen voelde door God en monnik werd en later hoogleraar in Nijmegen. Hij zette zich ook in voor de emancipatie van de Friese taal en hield een preek in het Fries, in die tijd heel ongebruikelijk. In de Tweede Wereldoorlog verzette hij zich vanuit zijn geloof tegen de nazi's en kwam om in concentratiekamp Dachau door ziekte en uitputting. Bij hem gingen geloof en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand. Ik werd door hem geïnspireerd tijdens de studie Geestelijke Begeleiding die ik in maart afrondde en waarbij ik mij heb verdiept in zijn teksten. Hij was een mysticus, die innerlijk geraakt was door God, en van daaruit zich verzette tegen onrecht. Dat spreekt mij erg aan, ook omdat het nog steeds actueel is. Want het geloof is soms erg gericht op de eigen groep of kerk en er is nogal eens een groot verschil tussen wat mensen geloven en wat ze doen. Geloven is voor mij een levenshouding en kan niet los staan van het dagelijks bestaan en de maatschappij. Titus was daar een sprekend voorbeeld van, hij had een sterke innerlijke kracht en kwam op voor mensen in nood, zoals de Joden in de oorlog. Dat deden trouwens ook veel niet-gelovigen, zoals in onze tijd mensen samen optrekken om er te zijn voor de naaste, in het bijzonder voor hen die kwetsbaar zijn, armen en vluchtelingen.

Een mooie tekst die in het muziektheater naar voren kwam, zijn woorden van Teresa van Avila, een mystica die leefde in de 16e eeuw en die Titus werd inspireerde: 'Nada te turbe, nada te espante’: Laat niets je verontrusten of wanhopig maken (Lied 900 Nieuwe Liedboek). Als je innerlijk sterk bent en put uit je innerlijke bron van liefde, die je God kunt noemen, kan niets je bang maken. Dan houd je het vol, ook in moeilijke omstandigheden. Van Titus kunnen we leren hoe wij innerlijke kracht en geloof kunnen verbinden met maatschappelijke en sociale betrokkenheid hier in onze eigen omgeving.

Lieuwkje Cnossen, predikant Protestantse Kerk