Donkerbroek komt met plan voor DoarpsSintrum met gymzaal

Oosterwolde - Dorpsbelang Donkerbroek heeft de gemeenteraad een plan aangeboden voor een DoarpsSintrum met gymzaal. Alle berekeningen, onderzoeken en onderbouwingen zijn samengevoegd tot een projectplan. Hieraan zijn ook de dekkende exploitatiebegroting en de begrote daadwerkelijke bouwkosten voor duurzame bouw toegevoegd.

Eerder dit jaar had burgemeester Harry Oosterman nog gesteld dat de huidige gymzaal niet eens gerenoveerd wordt, omdat het nog steeds voldoet aan de eisen. Over de periode 2019 t/m 2025 heeft de gemeente wel geld voor onderhoud van de oude gymzaal gereserveerd. Het gaat om een afgerond bedrag van € 77.500. De fractie van GroenLinks wilde dinsdagavond weten of dat geld dus dan ook gebruikt kan worden voor nieuwbouw. Burgemeester Harry Oosterman wilde daar wijselijk niet op vooruit lopen en adviseerde eerst maar eens het totale plan van Donkerbroek te beoordelen. ‘Deze kosten zijn gerelateerd aan het gebouw dat er nu staat, bij een ander gebouw is dat een ander verhaal.’

Oosterman is tot dusver niet bereid om de ontwikkeling van het verkeerscirculatieplan stop te zetten, nu daarover in het dorp andere ideeën leven. De burgemeester wil niet het risico lopen dat als de nieuwe fusieschool 'De Twirrewyn', klaar is, de verkeerssituatie nog niet geregeld is. Door aanpassingen van de N381 is de verkeersdruk op de Herenweg toegenomen. Uit een dorpsenquête werd duidelijk dat er bij 96% van de reagerende inwoners geen draagvlak zou zijn voor het verkeersplan van de gemeente. Dorpsbelang heeft een alternatief plan uitgewerkt, waarin zowel de Schoolstraat als de kruising Herenweg - Schoolstraat ontlast wordt en de veiligheid vergroot. Donkerbroek hoopt dat de raad dit najaar hier alsnog voor kiest en dat er geld komt voor het nieuwe DoarpsSintrum met gymzaal. Dat kan volgens Dorpsbelang binnen nu en drie jaar gestart worden met de bouwwerkzaamheden.

Volgens PvdA-raadslid Simon ter Heide zou ‘de mensen uit Donkerbroek’ echter al door de gemeente gemeld zijn dat er helemaal geen geld voor het plan van Dorpsbelang is. Voor het aanpassen en uitbreiden van het bestaande schoolgebouw obs ’t Startblok, inclusief verkeersplan, zou een bedrag van tussen € 1,2 - € 1,5 miljoen nodig zijn. Dat voorstel gaat binnenkort wel naar de gemeenteraad. In de Programmabegroting 2019-2022 is deze investering ook nog niet eens opgenomen.