Verbazing over kaalslag in Oosterwolde

Oosterwolde – De fractie van GroenLinks heeft met verbazing kennis genomen van het kappen en snoeien op diverse plaatsen in Oosterwolde. Het gaat met name om snoeien in het wijkpark in Zuid en in de buurt van de Wrongel.

GroenLinks heeft daarover diverse bewoners gesproken. ‘De kap is erg drastisch gedaan, er is weinig meer van over.’

Er is volgens GroenLinks kortom te drastisch gekapt, waardoor je nu in bijvoorbeeld in tuinen kan kijken. Ook zou er te weinig gecommuniceerd zijn met omwonenden. Op dat laatste punt gaf wethouder Jouke Jongsma de fractie van GroenLinks gelijk. Er was gesproken met de voorzitter van de wijkvereniging en het snoeien had in de wijkkrant gestaan. Maar voortaan krijgen alle aanwonenden vooraf een brief.

Volgens de wethouder was door de voorzitter geen kritiek geleverd op het voornemen. De kap zelf noemde de wethouder noodzakelijk. Zo zijn enkele bomen gekapt die een gevaar opleverden voor de omgeving.