Nieuw systeem zorgt voor betere afvalscheiding

Oosterwolde - Sinds de invoering van Diftar+ in januari 2019 betalen inwoners van Ooststellingwerf, na het wegen van hun grijze afvalcontainer, per aangeboden kilo restafval. De resultaten na de eerste vier maanden zijn veelbelovend.

Inwoners zijn (nog) beter hun afval gaan scheiden. Het gemiddelde gewicht van het aangeboden restafval in de grijze container was in deze eerste vier maanden 23 kilo per aansluiting, oftewel 10,5 kilo restafval per inwoner. In 2017 was dat 15 kilo per inwoner.

100 Kilo per inwoner

Wethouder Fimke Hijlkema: ‘Wanneer deze tendens zich doorzet, zal dit uitkomen op zo’n 125 kilo restafval per inwoner per jaar. Hiermee komen we al behoorlijk dichtbij de landelijke ‘van afval naar grondstof-doelstelling’ (VANG) die we in 2020 moeten realiseren. We willen naar 100 kilo per inwoner per jaar. Een compliment dus voor onze inwoners.’

Sortibak en Biobak

Sinds januari 2019 heeft een grote verschuiving plaatsgevonden tussen de Sortibak en de Biobak. Er wordt veel meer gft- en organisch keukenafval gescheiden aangeboden. De Sortibak wordt minder vaak voor lediging afgevuld met het relatief zware gft- en organische keukenafval. Door goede afvalscheiding hebben inwoners zelf invloed op de hoogte van de aanslag afvalstoffenheffing en hoeft niemand niet duurder uit te zijn dan in 2018.