Nijeholtpade gaat natuur beleven

Nijeholtpade - Burgemeester André van de Nadort opende vrijdagmiddag samen met Hanny Welles-Visser het educatief Natuurbelevingspunt bij de Linde in Nijeholtpade.

Zij onthulden een infobord, waarop de historie en huidige beleving staat. Daar kan met name de (school)jeugd in contact komen met de natuur in de eigen omgeving. Het punt werd gerealiseerd op de plek waar voor de oorlog een zwembad in de Linde was. Hanny Welles-Visser is tantezegger van de toenmalige ‘badmeester’ Johannes Visser. Na de onthulling ging de burgemeester met Mirthe en Roel met een netje ‘vissen’ op waterdiertjes, een educatieve bezigheid.

Omgevingsvisie Nijeholtpade

Ook passanten vinden er informatie en het belevingspunt wordt opgenomen in een wandelroute. Het project heeft een prominente plaats in de Omgevingsvisie van Nijeholtpade en kost een kleine 30.000 euro. Stichting Actief Nijeholtpade (StAN) en Plaatselijk Belang Nijeholtpade zijn de trekkers van het project. Het wordt gefinancierd door subsidies van onder andere Rabobank Heerenveen - Zuidoost Friesland, Berkoop Fonds en het Iepen Mienskipfonds. De gemeente draagt 5000 euro bij uit het dorpenfonds.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook het wandelpad vanaf het dorpshuis tot de Stellingenweg geopend door Pien en Lianne, samen met de burgemeester.