Vooral vanuit techniek minder WW-uitkeringen in Friesland

Wolvega/Oosterwolde - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in april af. Vooral vanuit technische beroepen zijn er minder WW-uitkeringen.

Dit komt omdat er meer werk is in de bouw. Niet alle sectoren bieden goede kansen op werk.

In Friesland daalt aantal WW-uitkeringen in april

Eind april telde Friesland 10.633 WW-uitkeringen. Dat is 3,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in april af met 650 uitkeringen (-6,3%). Met name vanuit technische beroepen daalt het aantal WW-uitkeringen. Bij de afname gaat het vooral om bouwberoepen. Veel bouwarbeiders werken via een uitzendbureau in de bouw. In de uitzendsector is de daling ook zichtbaar.

Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 19,8% (-2.619) minder WW-uitkeringen. De daling van het aantal WW-uitkeringen op langere termijn blijft hiermee doorzetten. Door de aanhoudende hoogconjunctuur zijn er meer kansen voor werkzoekenden. Met name de technische beroepen zijn kansrijk.

In april afname WW in heel Nederland

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind april uit op 257.414. Dat is 2,8% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 267.667. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 3,8% (-10.253). Een jaar eerder telde Nederland nog 314.271 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 18,1% (-56.857).

Regionale verschillen

In april nam in alle drie de noordelijke provincies het aantal WW-uitkeringen af. Ten opzichte van vorig jaar was ook overal in het Noorden een afname te zien. UWV verstrekte eind april in de provincie Groningen 9.119 WW-uitkeringen; 4,4% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind april 19,6% lager dan vorig jaar. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in april af met 6,3% naar 8.404. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 21,5%.