Wie wil de leiding bij Vakantiespelweken?

Appelscha - De voorbereidingen voor de Vakantiespelen in Appelscha zijn al weer in volle gang. Alle kinderen van groep 5 tot en met 8 in de gemeente Ooststellingwerf hebben een uitnodiging gekregen, waarvan inmiddels zo’n 350 kinderen hebben zich al aangemeld om mee te doen.

Op het eerste gezicht lijkt alles voorspoedig te verlopen. ‘Dat klopt ook’, beaamt Denise Stelling, bestuurslid van de Stichting Vakantiespelen Ooststellingwerf. ‘De aanmeldingen van de kinderen zijn nooit een probleem en ook waren we gelukkig weer welkom bij de verblijfslocatie voor de leiding bij Bar Gezellig. Dan zijn een aantal belangrijke zaken geregeld.’

Grote uitdaging

Er zijn ook zorgen. Om het Vakantiespel vorm te geven, het thema te bedenken, een kamplied te schrijven, de spellen te bedenken en het belangrijkste; de kinderen te begeleiden en een te gekke week te bezorgen, is voldoende leiding nodig. ‘Daar ligt nog een grote uitdaging’, vertelt Stelling. Op dit moment hebben zich zo’n 15 leidinggevenden aangemeld voor de eerste week en eenzelfde aantal voor de tweede week. Stelling: ‘Dat is nog te weinig om de spelen op een verantwoorde manier te organiseren. Voor de eerste week hebben zich nu zo’n 180 kinderen opgegeven. Dan moeten er wel zo’n dertig vrijwilligers zijn om dat in goede banen te leiden.’

Oud-leiders

Ook in de tweede week is er nog een fors tekort aan leiding. ‘In de tweede week hebben we vaker een kleiner aantal kinderen, omdat velen dan al op vakantie gaan. Daar hebben we nu zo’n 140 aanmeldingen en hebben we dus ook zeker nog een stuk of tien extra leidinggevenden nodig’, zegt Stelling. Meestal geven een aantal leidinggevenden zich nog wel in de laatste weken voor Vakantiespel op. Stelling: ‘Dan zijn het vaak oud-leiding die toch nog worden overgehaald om mee te doen of ze horen van het leidingtekort en bieden dan aan alsnog een jaar te helpen, omdat ze het belangrijk vinden dat het blijft doorgaan.’

Stress

Het is vaak alle zeilen bij zetten om het rond te krijgen en met name in de laatste weken voor de start kan de stress dan wel eens oplopen. ‘Dan wordt er toch ineens gesproken over scenario’s over wat te doen als de leiding niet rond komt. Gelukkig is dat nog nooit nodig geweest’, zegt Stelling, ‘maar het heeft er wel een aantal keer om gespannen.’

Belangeloos inzetten

Vakantiespel viert haar 60e bestaansjaar. Stelling: ‘Dat is natuurlijk fantastisch, dat dit al zoveel jaren georganiseerd wordt, met alleen maar vrijwilligers, dat vind ik echt iets bijzonders. Al die mensen die betrokken zijn, sommige al vele jaren, en zich belangeloos inzetten om een fantastische week te organiseren voor de kinderen, dat vind ik geweldig.’ Er is op verschillende manieren aandacht voor het 60-jarig bestaan, waaronder een grote reünie in het najaar. ‘Mensen houden vaak een speciale band met Vakantiespel en komen graag nog eens samen om mooie verhalen uit te wisselen uit ‘hun’ tijd’, aldus Stelling.

Aanmelden als leiding kan via www.vakantiespel.nl