Zo komt afscheidshuis De Laatste Eer eruit te zien

Oosterwolde - Op de hoek van de Kuipenstreek en Prandingaweg in Oosterwolde komt afscheidshuis De Laatste Eer. Op deze plek stond een huisje, die al enige tijd onbewoonbaar was. Het gebouwtje werd afgebroken. Het eerste ontwerp van de nieuwe invulling is inmiddels gepresenteerd.

Het ontwerp werd enthousiast ontvangen en is nu door Bouwkundig bureau Kok uit Donkerbroek verder uitgewerkt. De tekening laat duidelijk zien dat de contouren van de oude woning zijn overgenomen in het ontwerp. De uitstraling is modern met meer ramen, zodat het binnen veel lichter wordt.

In het afscheidshuis worden twee ruime opbaarkamers gerealiseerd. 'Er is geen ruimte meer aanwezig voor grootschalige uitvaartbijeenkomsten. Hier is ook maar weinig vraag meer naar bij de huidige aula aan de Kuipenstreek', zegt Gerke Jager, voorzitter van de uitvaartvereniging.

Het bouwproces ligt nog steeds op schema. De beoogde bouwer werkt momenteel aan de prijsstelling voor het afscheidshuis. Als dat akkoord is, dan wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Er van uitgaande dat de verlening van de vergunning gunstig verloopt, dan kan de bouw starten in september.

Op 22 mei vindt de algemene ledenvergadering plaats van uitvaartvereniging De Laatste Eer in de aula. Na het behandelen van de reguliere agenda zal Bouwkundig bureau Kok tekst en uitleg geven aan de leden over het ontwerp van de nieuwbouw.