Wandelen langs kunst in historische bossen van Oldeberkoop

Oldeberkoop - Op de ledenvergadering presenteerde Plaatselijk Belang Oldeberkoop de voortgang van het opknappen van de Roodbaardbossen in Oldeberkoop.

Ook vroeg PB de leden om feedback en input op de eerste ideeën voor de permanente kunstroute in deze parkbossen.

Roodbaardbossen

In Oldeberkoop zijn er diverse cultuur historische bossen in Engelse landschapsstijl. Het zijn allemaal bossen die zijn ontworpen door de landschapsarchitect Roodbaard. Het gaat om het Koepelbos, het Molenbos en het Sterrebos. Er is een aantal jaren geleden gestart met het opknappen en in ere herstellen van deze parkbossen. Door vrijwilligers is veel werk verzet. Het project nadert nu zijn einde. De vijvers zijn uitgediept en zitten vol water. Ook zijn de kronkelpaden weer zichtbaar.

Parkbossen Kunstroute

Plaatselijk Belang heeft samen met de Open Stal, het Dorpsarchief en Landschapsbeheer Fryslân het plan opgevat om in de parkbossen een kunstroute te ontwikkelen. Dit wordt een permanente kunstroute, bedoeld om recreatie en toerisme een ‘boost’ te geven en het cultuurseizoen te verlengen. Een permanente kunstroute past bij een dorp dat al bijna 48 jaar lang ieder jaar de kunstmanifestatie Open Stal organiseert.

In de route komen de oorspronkelijke gedachte van de Engelse landschapsstijl van de parkbossen (natuur, bezinning, verrassing, slingerpatronen, spiegelvijvers), de historie en de kunstobjecten langs de route centraal te staan. De inspiratie voor de route kwam vanuit het Dorpsarchief. Jan Albert Willinge (grietman van Ooststellingwerf) had rond 1825 opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een wandelroute door de bossen. Deze wandelroute is gebruikt als basis voor de kunstroute.

Een eerste versie van de kunstroute is tijdens Open Stal (20 juli t/m 18 augustus) beschikbaar.