Leden DIO en De Griffioen stemmen in september over eventuele fusie

Oosterwolde - De afgelopen maanden zijn de stuurgroep en de werkgroepen intensief bezig geweest om de eventuele fusie tussen DIO en De Griffioen te onderzoeken.

Er zijn gesprekken geweest met onder andere de gemeente Ooststellingwerf, een notaris en de Stichting Sportaccommodatie Oostenburg. De werkgroepen zijn bijna klaar met hun werk en ook de stuurgroep zit in de afrondende fase, wat uiteindelijk moet leiden tot het aanleveren van het zogenoemde fusiedocument. In dit document staan de belangrijke punten, die bij het besluit tot fusie voor beide verenigingen aan de orde zijn. Op basis van de inhoud van het fusiedocument wordt aan de ledenvergaderingen van DIO en De Griffioen de vraag voorgelegd, of de leden het definitieve besluit tot fusie willen nemen.

Een voorwaarde om te fuseren is dat de voetbalvereniging DIO uit de omnivereniging DIO stapt. Om dit voor elkaar te krijgen, moet er een aantal (juridische) stappen worden doorlopen. Hier zijn een aantal wettelijke termijnen aan verbonden. Door deze termijnen is het niet mogelijk om in mei de stemming over de fusie te houden. Gezamenlijk is besloten de stemming in september plaats te laten vinden.