Overpeinzing
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Dood Einde verhaal

Of toch niet?” Deze vraag stelde de verteller aan het einde van de Passion 2019 in Dordrecht.

Heel Nederland heeft op de donderdag voor Pasen weer kunnen kijken naar de lijdensgeschiedenis van Jezus, maar dan gestoken in een modern jasje. De bijbel zegt dat Jezus is opgestaan uit de dood. Verteller: “Je gelooft dat het echt zo gebeurd is, of niet.” Dit geeft vrijheid om te kiezen wat je gelooft. Aan de ene kant is dat mooi. Ieder mens heeft immers keuzevrijheid in wat hij of zij gelooft? Aan de andere kant blijft het bij mij hangen. Ik geloof namelijk dat er veel van afhangt.

C.S. Lewis (schrijver van de kronieken van Narnia) stelde het volgende: “Iemand die een gewoon mens was en de dingen beweerde die Jezus verkondigde, zou niet een groot geestelijk leider zijn. Hij zou óf krankzinnig zijn, óf hij zou de duivel zelf zijn. Kies zelf maar. Deze man was - en is - de Zoon van God, óf hij was gestoord of nog erger. Maar laten we niet aankomen met de neerbuigende onzin dat hij een groot geestelijk leider was. Die mogelijkheid heeft hij ons niet gelaten. Dat wilde hij ook niet.” (einde citaat). 

Wie van de drie is Jezus voor jou, Zoon van God, gestoord of erger? Gestoord? Daarin zou hij niet uniek zijn. Er lopen in Nederland heel wat verwarde personen rond. Of nog erger, gevaarlijk misschien? Helaas kunnen we zo maar geconfronteerd worden met een persoon uit die categorie. Gods Zoon dan? Als Jezus echt Gods Zoon is, dan spreekt Hij de waarheid. Het is nog sterker. Hij heeft gezegd:  “Ik bén de Weg, de Waarheid en het Leven” (Johannes 14:6). Let op, dat is niet hetzelfde als ‘een weg’, of ‘een waarheid’, of ‘een leven’! Daarin laat Hij niet veel keuze. Een beetje belangrijk kan Jezus niet zijn. Want als Hij een leugenaar of gestoorde is, dan is Jezus totaal onbelangrijk. Maar als Hij is wie Hij zegt dat Hij is, dan is dat van oneindig groot belang. Dan is Hij niet dood, maar leeft. Zeker geen einde verhaal! Ik heb mijn keuze gemaakt. Jij?

Jelte Jongsma, Evangelische Gemeente Oosterwolde