DFMopGlas mag glasvezel aanleggen in grijze gebieden

Oosterwolde - Ooststellingwerf wil een lening verstrekken aan Coöperatie DFMopGlas voor de aanleg van glasvezel in de zogenaamde grijze gebieden.

Kabelnoord gaat in heel Friesland glasvezel aanleggen voor de witte adressen. Op grijze adressen is internet beschikbaar via de kabel, maar de snelheid is vaak laag. ‘De witte gebieden was de eerste stap, maar we willen overal goed, stabiel en snel internet. Voor inwoners, scholen en bedrijfsleven, zegt wethouder Marcel Bos. Om te kunnen profiteren van het meelegvoordeel is het nu nodig de intentie uit te spreken om een lening te verstrekken aan DFMopglas om de aanleg van een glasvezelnetwerk voor grijs mogelijk te maken. Dit omdat Kabelnoord in augustus start met de graafwerkzaamheden. Ook zijn de kosten aanzienlijk lager door het meeleggen. Bos: ‘We versnellen zo de aanleg en aansluiting van glasvezel in het buitengebied en voorkomen dubbele overlast en ongemak bij de graafwerkzaamheden.’.

Voorwaarden en risico’s

Een daadwerkelijk besluit tot financiering gebeurt op een later moment als alle voorwaarden en risico’s duidelijk zijn. Het college vraagt in mei aan de raad de intentie uit te spreken een lening te verstrekken. Met deze verklaring zou DFMopGlas verder kunnen met het treffen van voorbereidingen om deze zomer met Kabelnoord glasvezel aan te leggen bij de grijze gebieden.

Vraagbundeling

Kabelnoord kreeg de tender gegund van de provincie Fryslân voor het realiseren van een glasvezelnetwerk voor de witte aansluitingen. Eind december heeft Kabelnoord de vraagbundeling afgerond, waarbij een percentage is gehaald van 81,9 %. Het geeft aan dat er in het buitengebied veel behoefte is aan de aanleg van glasvezel.

De voorbereidingen voor de aanleg zijn in volle gang.