Gaswinning baart OoststellingwerfsBelang zorgen

Oosterwolde - OoststellingwerfsBelang spreekt zijn zorgen uit over het gaswinningsplan Weststellingwerf, dat tot 9 mei ter inzage ligt.

Geografisch gezien ligt dit gasveld ook onder Ooststellingwerfs grondgebied. Het gaat om het hervatten van de winningsactiviteiten vanaf een bestaande boorlocatie bij Noordwolde. De fractie van OoststellingwerfsBelang is van mening dat de gemeente Ooststellingwerf een zorgplicht heeft ten opzichte van haar inwoners ook als het gaat om de effecten van de gaswinning, zoals onder meer de veiligheid en het voorkomen van schade.

Daartoe heeft de fractie van OoststellingwerfsBelang schriftelijke vragen gesteld om die zorg onder de aandacht te brengen en het college mee te geven net als Weststellinhgwerf een zienswijze in te dienen voor 9 mei op het ontwerp instemmingsbesluit voor het gaswinningsplan Weststellingwerf.