Welk lied wodt et Stellingwarver lied 2019?

Hooltpae - De locht zicht nog blauw van daegen eerdat et november is. Mar toch bin de eerste veurbereidings veur et Stellingwarfs Meziekfestival van 2019 al weer uut aende gaon.

Niet alliend bi’j de orgenisaosie, mar ok van een peer dielnemers is al bekend dat ze drok in de weer binnen mit ien of meer ni’je Stellingwarver lieties. Et festival is krek as oflopen jaor in ‘De Rustende Jaeger’ in Hooltpae en wodt op zaoterdag 16 november holen.

Oorspronkelik

Iederiene die Stellingwarver lieties zingt kan an et festival mitdoen. Et kan daorbi’j gaon om singer-songwriters, rappers, duo’s, bands en koren. Ien onderdiel van et festival is de wedstried om et beste Stellingwarver lied van et jaor. Dielnemers hoeven daor niet per se an mit te doen, mar an now toe hebben alle dielnemers altied wel mitdaon. De tekst, liekegoed as de meziek, van dat ‘wedstriedlied’ moet oorspronkelik wezen. Mar et hoolt niet in daj’ as dielnemer ok zels veur de tekst en/of de meziek zorgen moeten, daor kun ok ere dichters, schrievers en/of kompenisten veur vraogd wodden.

Positieve invloed

Elk optreden duurt ongeveer een half ure. Elkeniene mag dat optreden invullen zoas hi’j wil, een peer lieties in een aandere tael as et Stellingwarfs mag daoromme ok. Et festival is vanzels deur de orgeniserende warkgroep van de Schrieversronte (bestaonde uut Klaasje Herder, Piet Tjassing, Kjest Herder en Sietske Bloemhoff) in et eerste plak bedoeld om et gebruuk van de Stellingwarver tael binnen de meziekwereld an te vieteren.

Opvalend is dat de laeste tied et gebruuk van de eigen tael in de meziek in ere Nedersaksische gebieden geweldig toenemt, veural onder de jongeren. In Stellingwarf vaalt dat laeste nog een betien tegen, al liekt d’r wel wat gruui in te zitten. De veerdere erkenning van et Nedersaksisch (op oflopen 10 oktober) bliekt veur veul meensken toch een steuntien in de rogge te wezen om meer mit de eigen tael te doen.

Oflopen jaor wodde et festival wunnen deur ’Dawn of day’ mit et lied ‘Schreeuw’. Veur de tekst en de meziek zorgde de groep zels; Suze Sanders van Der Izzerd hulp bi’j et ommezetten van de tekst in et Stellingwarfs.

Zes dielnemers

An et festival dat aovens om half achte begint, kun mit mekeer zes dielnemers mitdoen. Je opgeven kan now mitien al! En omreden d’r mar zes dielnemers mitdoen kunnen is et an te raoden dat z.g.m. te doen. Dat anmellen kan deur te mailen naor de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop: info@stellingwarfs.nl.