Vermoeden van prostitutie op camping

Oosterwolde - Tijdens een controle op diverse campings troffen agenten drie vrouwen en vier kinderen aan in een chalet.

Het vermoeden bestaat dat deze vrouwen in de prostitutie werken en de woning als uitvalsbasis gebruiken. Daarnaast werden een aantal bewoners waarvan de leefomstandigheden zorgelijk zijn gecontroleerd. Deze personen zijn overgedragen aan het gebiedsteam van de gemeente om hulpverlening in te zetten.

De gezamenlijke actie van de gemeente en de politie sluit aan bij een bredere aanpak om als één overheid de ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen. Ondermijning is de vermenging van onder- en bovenwereld, waarbij het gaat om illegale activiteiten die niet zijn uit te voeren zonder gebruik te maken van legale voorzieningen, zoals transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Door deze integrale aanpak neemt de slagkracht van de overheid toe.