NiekHoort
Door Niek van der Oord

De krant is veranderd

Het is u waarschijnlijk opgevallen dat de papieren editie van deze krant er sinds vorige week anders uitziet. Maar wat is er nu precies veranderd?

Aantal kolommen is minder

De grootste wijziging zit in het aantal kolommen op een pagina. Dat waren er zes en zijn er nu vijf. Daardoor is de krant qua aanblik rustiger geworden en zijn de verhalen beter leesbaar. Een ander in het oog springend iets zijn de blauwe accenten bij de meeste verhalen. De plaatsnaam staat in blauwe hoofdletters en het artikel wordt afgesloten met een blauw vierkantje.

Ook het lettertype is aangepast en bovenaan de pagina’s staat een overzichtelijke indeling. Het is nu direct zichtbaar of het gaat om een nieuwspagina of om een speciale pagina als bijvoorbeeld Onze Natuur of Mens en Mening.

Nieuwsblad heeft impuls gekregen

De nieuwe opmaak voltooit de sinds enkele maanden in gang gezette verbetering van de krant. Alle wijzigingen zijn ingegeven door een uitgebreid lezersonderzoek onder onze abonnees. Ons nieuwsblad verdiende een impuls en heeft die duidelijk gekregen.

Het inkijkje dat Henk Vondeling via zijn pagina ‘De Boer op’ verschaft in de agrarische wereld, wordt gewaardeerd. Dat blijkt uit de reacties die binnenkomen.

Alles komt voorbij

Het is mooi om te zien hoe de hier traditioneel belangrijke agrarische tak nog steeds volop bestaansrecht heeft. En hoe de bedrijven met hun tijd mee gaan. Akkerbouw, melkvee, varkens, paarden, wormen, geiten, kippen, alles komt voorbij.

In het atelier

Ook de rubriek ‘In het Atelier’ wordt goed ontvangen. Anne Westerhof laat Stellingwerfse kunstenaars hun verhaal doen en vereeuwigt ze op de plaats waar het creatief proces vorm krijgt. Het levert telkens mooie verhalen en pakkende foto’s op. Meike van Leuken is inmiddels begonnen met haar verhalen over Stellingwerfse bands en muzikanten.

Er was een tijd dat een feuilleton in de krant als oubollig werd beschouwd. Met hun wekelijkse verhaal ‘Verdrongen Verleden’ bewijst het schrijversechtpaar Theo en Marianne Hoogstraaten het tegendeel. Hun door de abonnees zelf gekozen thriller biedt (ont)spanning.

Geestige en serieuze verhalen

Voor een extra Stellingwerfs element in de krant zorgen de geestige verhalen van ‘Stella Werf’, terwijl Kees Timmerman in de Nieuwe Ooststellingwerver wekelijks zijn licht laat schijnen over de kampen Oranje en Ybenheer in Fochteloo.

Vertrouwde en gewaardeerde elementen zijn gewoon gebleven. Philip Zeinstra heeft deze week aflevering 1938 van ‘Onze Natuur’ in de krant. Hij schrijft nu weer net als vroeger exclusief voor onze abonnees over alles wat bloeit en groeit in de Stellingwerven. Ook de rubrieken van Lourens Looijenga (‘Stellingname’) en Jennifer Wessels-Boer (‘Onderwijsheid’) zorgen voor afwisseling in het aanbod.

Veel lezers, zo werd ook uit het lezersonderzoek duidelijk, hadden moeite met het nieuws van buiten de Stellingwerven. Dat was een duidelijk signaal, waarnaar ook is geluisterd.

Niet alles gaat goed

Niet alles gaat direct goed. Vorige week werd de eerste krant in de nieuwe stijl niet goed gevouwen, waardoor sommige koppen en foto’s er vreemd uitzagen. We beschouwen het maar als kinderziekten die er mede voor zorgen dat deze krant er weer goed op staat en klaar is voor de toekomst.

Ook de bezorging is aangepakt. Als het goed is, ploft de krant nu ’s morgens voor zeven uur bij u in de bus. Het afgelopen jaar kreeg ik veel boze telefoontjes van abonnees die de krant niet hadden ontvangen.

Daar doen we het voor

Daarom deed het me vorige week extra deugd dat een voor mij onbekende mevrouw opbelde omdat ze graag weer abonnee wilde worden. Ze had de krant opgezegd, maar de in gang gezette verbeteringen waren haar desondanks niet ontgaan. Fijn, daar doen we het tenslotte allemaal voor.