Aangeboden door: HR Navigator

De arbodienst en haar functies

-

Als werkende zal je je wellicht afvragen: wat is de arbodienst? Kort gezegd helpt de arbodienst werkgevers en werknemers bij arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie. Een werkgever is verplicht om een basiscontract af te sluiten met een arbodienst, waarin onder andere begeleiding van zieke werknemers gewaarborgd is.

Wanneer een werknemer ziek wordt gemeld, krijgt hij of zij te maken met de arbodienst . Met behulp van de arbodienst wordt de zieke werknemer geholpen met de hervatting en uiteindelijke terugkeer naar werk.

De taken van de arbodienst

Hieronder lees je meer over het takenpakket van de arbodienst per tak van de dienst.

Ziektebegeleiding van werknemers

Een bedrijfsarts begeleidt werkgever en werknemer bij ziekteverzuim en re-integratie. De werkgever doet uiterlijk 6 weken na de eerste ziektedag een melding bij de bedrijfsarts, waarna er met de zieke werknemer contact wordt opgenomen voor een afspraak. Tijdens de verzuimbegeleiding wordt er een analyse opgesteld en een plan van aanpak gemaakt voor de re-integratie. Ook wordt er regelmatig een herhaalafspraak gemaakt voor de evaluatie van de gezondheid en werksituatie van de werknemer. Ook wanneer werkgever en de zieke werknemer er onderling niet uitkomen, kan begeleiding van de bedrijfsarts een oplossing bieden.

Verzuim Preventie

Als onderdeel van verzuimpreventie voert de arbodienst medische keuringen uit, waaronder het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en het preventief medisch onderzoek (PMO). Hierbij kunnen vroegtijdig medische risico’s worden opgespoord waarbij langdurig ziekteverzuim kan worden voorkomen. Na ieder medisch onderzoek krijgt de werknemer een advies mee waarna gezondheid en levensstijl veranderd kunnen worden. Ook dat leidt tot minder ziekteverzuim.

Betrokkenheid bij de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Ieder bedrijf dat meer dan 40 uur per week personeel in dienst heeft, is verplicht een RI&E op te stellen en te laten beoordelen door een deskundige van de arbodienst. Hierin staan de de arbeidsrisico’s en de daarvoor genomen maatregelen beschreven in een zogeheten plan van aanpak.

Onderzoek van arbeidsrisico’s bij werknemers

Naar aanleiding van bestaande gezondheidsrisico’s bij de werknemer of risico’s in de werksituatie, kan een arbodienst de werkgever adviseren over eventueel te nemen maatregelen om de werkvloer gezond te houden. Denk hierbij aan een protocol voor omgang met gevaarlijke stoffen of bescherming tegen geluidshinder.

Adviserende functie over arbobeleid met werkgever

De arbodienst geeft adviezen en ondersteuning met betrekking tot de relatie tussen werkgever-werknemer en re-integratie.

Houden van spreekuren

Iedere werknemer mag vrijblijvend contact opnemen met de bedrijfsarts, ook wanneer er geen sprake is van ziekteverzuim. Voor beantwoording van vragen en advies met betrekking tot werk en gezondheid, kan een werknemer op spreekuur komen. Na het gesprek wordt een medisch verslag gemaakt, waarna de werknemer de keuze heeft deze te delen met de werkgever.

Voorlichtingen en trainingen

Regelmatig worden er trainingen of cursussen gegeven waarmee het bedrijf zich op het gebied van werk en gezondheid verder kan ontwikkelen. Denk hierbij aan jobcoaching of loopbaanbegeleiding.

Wat zijn de voordelen van de arbodienst?

Voor zowel werkgevers als werknemers zijn voordelen te noemen met betrekking tot de arbodienst. Ten eerste kan bij verzuimbegeleiding een efficiënte aanpak worden gemaakt voor re-integratie, wat de werkgever veel geld kan besparen. Ook voor de werknemer heeft dit voordelen, want hoe eerder hij of zij dankzij de begeleiding het werk weer op kan pakken, hoe sneller de re-integratie zal verlopen.

Is de arbodienst verplicht?

Voor ieder bedrijf is verplicht om een basiscontract met een arbodienst aan te gaan. Dit is ongeacht de hoeveelheid werknemers het bedrijf in dienst heeft en hoeveel uren zij werken. Regelmatig vindt controle plaats door de arbeidsinspectie, waarbij gekeken wordt naar de arbeidsomstandigheden. Wanneer er een overtreding plaatsvindt, kan er een boete worden opgelegd.

Wat zijn de kosten van de arbodienst?

De kosten van een arbeidsdienst zijn onder andere afhankelijk van het ondersteuningspakket waar het betreffende bedrijf voor gekozen heeft. Gemiddeld bedragen de kosten tussen de 50 en 150 euro per medewerker per jaar. Bij HR navigator kan je vrijblijvend arbodiensten met elkaar vergelijken en een offerte aanvragen. Bovendien kan je via de website van HR navigator meteen een contract afsluiten. Daarmee is direct de ondersteuning van de arbodienst van jouw keuze gewaarborgd.


Nieuws

menu